Poskytneme kvalitné daňové poradenstvo pre konkrétne problémy vašej spoločnosti.

Daňové poradenstvo od EKOKOREKT

Daňové poradenstvo od EKOKOREKT

Daňové poradenstvo vykonáva konateľ spoločnosti na základe osvedčenia č. 229/1994 vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov. Pre klientov daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy, pričom pri svojej práci musí rešpektovať požiadavky klienta a platnú legislatívu. Daňový poradca je povinný dodržiavať pri svojej práci mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s poradenskou činnosťou dozvedel. Daňový poradca zodpovedá klientovi za výkon svojej činnosti.

Vyžiadať ponuku

Daňové poradenstvo

I keď dochádza neustále k legislatívnym zmenám v daňovej oblasti, naša spoločnosť je schopná vzhľadom na širokú škálu kapacitných možností, poskytnúť daňové poradenstvo z celej oblasti daňovej legislatívy. S otázkami  z daňovej oblasti sa môžete na našu spoločnosť obrátiť kedykoľvek, pričom písomná odpoveď bude doručená v dohodnutom čase.

Daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia

Daňová legislatíva poskytuje spoločnostiam nové možnosti plánovania svojich daňových povinností. Zaoberáme sa s daňovou legislatívou u každého klienta špecificky, čo dáva možnosť optimalizovať daňové zaťaženie nielen z hľadiska krátkodobého, ale i dlhodobého prognózovania. Tieto metódy však vyžadujú rozsiahle skúsenosti v oblasti princípov daňovníctva a daňovej politiky, ktorým naša spoločnosť disponuje.

Príprava daňového priznania

Poradenstvo a asistencia pri spracovaní priznania k dani z príjmu a dohoda o daňovom zastupovaní pred úradnými orgánmi je celoročný proces, ktorého sa zúčastňujú jednak naši pracovníci, jednak pracovníci z konkrétnej spoločnosti. Našim cieľom je dosiahnuť stav, aby klient vyhovel všetkým príslušným daňovým a právnym predpisom, aby dane boli včas zaplatené a predišlo sa tak penalizácii a tým i nepriaznivým dopadom na disponibilný majetok.

Zastupovanie pred správcom dane

Konateľ zastupuje klienta v rozsahu stanovenom na základe plnej moci pred správcom dane, resp. na živnostenskom úrade a iných úradoch štátnej správy. Zabezpečuje všetky úkony, ku ktorým je splnomocnený osobne, v prípade potreby elektronicky.

Napíšte nám

Rýchly kontakt

Rýchly kontakt

Ďakujeme za email. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Email sa nepodarilo odoslať. Skúste to znova.