Účtovníctvo a mzdový servis vám ušijeme presne na mieru

Účtovníctvo od EKOKOREKT

Účtovníctvo od EKOKOREKT

Je pre vás interný účtovník zbytočný náklad navyše? Potrebujete flexibilný servis a rýchle odpovede na otázky? Účtovníctvo, personalistika a mzdový servis patria k oblastiam, ktorým sa treba naplno venovať. Kvôli častým legislatívnym zmenám a dôslednosti, ktorú pri práci v účtovníctve treba, odvádzajú tieto aktivity vašu pozornosť od podnikania a získavania financií.

Vyžiadať ponuku

Jednoduché účtovníctvo

Zverte vedenie vášho účtovníctva na nás. V rámci jednoduchého účtovníctva spracujeme vaše doklady, posúdime oprávnenosť výdavkov, spracujeme daňové priznanie a poradíme vám.

 • peňažný denník

 • zápis účtovných prípadov

 • pokladničná kniha

 • zápis príjmov  výdajov

 • kniha záväzkov a pohľadávok

 • evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr

 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

 • ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov

 • daňové priznanie

 • daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov fyzických osôb

Vyžiadať ponuku

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie vášho podvojného účtovníctva máte u nás kvalitne a načas. Preberáme zodpovednosť za správnosť údajov, upozorňujeme na nedostatky a prekonzultujeme s vami vhodné riešenia pre vašu firmu.

 • hlavná kniha

 • všetky účtovné prípady usporiadané z vecného hľadiska systematicky

 • denník účtovania

 • účtovné prípady usporiadané chronologicky

 • saldokonto odberateľov a dodávateľov

 • zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr, zoznam neuhradených faktúr

 • ročná účtovná závierka, zostavovanie ročných výkazov

 • ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov

 • daňové priznanie

 • daň z príjmov právnických osôb a priebežná daň z pridanej hodnoty

 • zostavy predkladané mesačne

 • výkazy, hlavná kniha, pokladničná kniha, neuhradené faktúry

Vyžiadať ponuku

Napíšte nám

Rýchly kontakt

Rýchly kontakt

Ďakujeme za email. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Email sa nepodarilo odoslať. Skúste to znova.